topaz.

43 teksty – auto­rem jest to­paz..

* * *

nie ma mnie dla nikogo
i nie ma dla mnie nikogo

prócz Ciebie 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 7 listopada 2017, 17:52

* * *

lu­bię tak na ciebie czekać
choć tęsknię
bardzo

a gdy już mam cię obok
chcę mieć już na zaw­sze
two­je ser­ce w swoich dłoniach

i na moich ustach
us­ta które sma­kują mi naj­bar­dziej na świecie 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 29 maja 2017, 18:21

* * *

cza­sem tak lubię
grać pier­wsze skrzypce
al­bo na czas

cza­sem w ot­warte kar­ty gram

ale naj­bar­dziej
to lu­bię grać ci na nerwach
to mo­ja ulu­biona gra 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 29 marca 2017, 17:52

* * *

tak so­bie jes­teś dla mnie
a ja jes­tem dla ciebie

mam do ko­go tęsknić
i dla ko­go pi­sać wiersze

jak to robisz
że wszys­tko ode mnie dla ciebie

ja­kim cudem
mo­je szczęście no­si two­je imię
a ty no­sisz w dłoniach mo­je małe serce 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 17 marca 2017, 22:18

* * *

piję za dużo
choć już nie mogę i nie chcę

za­lewam dziurę w duszy i w sercu
za­lewam duszę i serce

i siebie to­pię w butelce 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 9 stycznia 2017, 19:51

* * *

mówią
że marze­nia się nie spełniają

ty marzysz o mnie
ja o tobie

spełnij­my się sobie 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 19 grudnia 2016, 17:29

* * *

na urodziny
życzysz mi
spełnienia marzeń

ale wiesz

to ty
jes­teś moim marzeniem 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 8 grudnia 2016, 16:00

* * *

py­tasz co u mnie
odpowiadam:
no wiesz
nic nowego
spokój
monotonia

a tak nap­rawdę ty u mnie
i myślę o tobie
dwadzieścia trzy godziny
pięćdziesiąt czte­ry mi­nuty na dobę 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 14 listopada 2016, 20:07

* * *

co ze mną robisz
że ser­duszka mam w głowie
i myślę o to­bie
na­wet gdy nie chcę

przechodzę przez ulicę na czer­wo­nym świetle
uśmie­cham się do ławek w par­ku
ptaszków
drzewek

tak myślę
że chy­ba jed­nak mam serce

wszys­tko przez ciebie 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 3 października 2016, 20:03

* * *

kiedyś się do­wiesz
że dużo piszę

a wszys­tkie wiersze
dla ciebie
o dru­giej pięćdziesiąt trzy

i słów zapominam
bo myślę
czy wciąż jes­tem ja i ty
czy już
m o ż e 
m y 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 12 września 2016, 21:29

topaz.

" Bóg zapłać za wszystkie grzechy, na które zabrakło mi już pieniędzy. ” — Wojciech Brzoska.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

topaz.

Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni autorzy
Aktywność

7 listopada 2017, 17:52topaz. do­dał no­wy tek­st nie ma mnie dla [...]

31 maja 2017, 23:48Homo viator sko­men­to­wał tek­st kłamiesz mi że mam gwiaz­dy [...]

29 maja 2017, 18:41piórem2 sko­men­to­wał tek­st lubię tak na ciebie [...]

29 marca 2017, 23:13marka sko­men­to­wał tek­st czasem tak lu­bię grać pier­wsze [...]

29 marca 2017, 20:58natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st czasem tak lu­bię grać pier­wsze [...]

29 marca 2017, 20:57JaiTy sko­men­to­wał tek­st czasem tak lu­bię grać pier­wsze [...]

29 marca 2017, 18:25natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st czasem tak lu­bię grać pier­wsze [...]

27 marca 2017, 19:23topaz. wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

26 marca 2017, 18:28Hares sko­men­to­wał tek­st tak so­bie jes­teś dla [...]

22 marca 2017, 19:05topaz. wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera